Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.


Strona główna » Stowarzyszenia

A A A

Stowarzyszenia

Czym tak naprawdę jest stowarzyszenie? Przede wszystkim należy powiedzieć sobie, że jest to organizacja, która skupia wokół siebie masę osób, jednak nie działają oni w celu zarobkowym, lecz zbierają pieniądze, bądź pomagają. To stowarzyszenie sami wyznacza swoje normy, ale także regulaminy, no i cel działalności. Jednakże takie stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że wszystkie fundusze idą na jego statut. Te stowarzyszenie możemy podzielić na dwie formy, czyli zwykłe, a także zarejestrowane.

Punktowe elementy odblaskowe
http://www.pro-city.pl/odblaskowe.html
Oferujemy produkty francuskiej marki PRO-CITY.
Punktowe elementy odblaskowe, drogowe bariery ochronne.
Stowarzyszenie zwykłe mogą rozpocząć przynajmniej trzy osoby. Można je utworzyć wyłącznie poprzez informowanie o tym administrację organów nadzorujących. Jednakże ten rodzaj stowarzyszenia nie ma osobowości prawnej, dlatego też nie ma prawa ubiegać się o datki publiczne, a także nie ma zgody na utworzenie różnych związków. Natomiast stowarzyszenie zarejestrowane musi mieć co najmniej piętnaście osób, a do tego obowiązkiem tego typu stowarzyszenia jest uchwalenie statutu, w którym zawarte będą jego cele, teren działalności, jak i ustalone władze. Tuż po zarejestrowaniu go poprzez sąd wojewódzki zyskuje ono osobowość prawną.