Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.


Strona główna » Kawiarnie obywatelskie

A A A

Kawiarnie obywatelskie

Działalność Warszawskich Organizacji Pozarządowych organizuje masę różnych projektów, jednak trzeba było je zaprezentować ludziom. Podjęło się tego właśnie Stowarzyszenie Duopolis, które poprzez projekt jakim był „Kawiarnie Obywatelskie” od 1 do 7 czerwca organizowało spotkania, w których podkreślało również ten miejski aktywizm DWOP. Całe to przedsięwzięcie odbywało się pod koordynacją i patronatem Stowarzyszenia Duopolis, wraz z Centrum Komunikacji Społecznej m. St. Warszawy.
Zamów cenówkę w dowolnym kształcie i formie, w sklepie Accurate. Skorzystaj z naszej oferty!

Przede wszystkim całe to spotkanie miało na celu informować wszystkich, którzy w nim uczestniczyli o działalności DWOP, jednakże spotkanie łączyło się również z formą edukacyjną, a skupiło się na zagadnieniach z dziedzin takich jak: ekologia, a także zdrowy tryb życia, czy też przeciwdziałanie dyskryminacji względu płeć, oraz , historię Warszawy. Projekt tez skupiał się między innymi na tym, jak można działać, a także za pomocą czego te działania realizować.

Cała ta akcja „Kawiarnie obywatelskie” została otworzona projektem przestrzeni publicznej „Kawiarnia, której nie było” już pierwszego czerwca 2009 roku. Można powiedzieć, że był to jakby pretekst do tego, aby zachęcić wszystkich mieszkańców Warszawy do rozmowy, a także konsultacji na temat przestrzeni publicznej. Jednak nieoczekiwanie pogoda spłatała figla i cała konferencja została przeniesiona do Res Publiki Nowej. Tam zebrani goście, czyli Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, prof. Mirosław Duchnowski, Kaja Pawełek odpowiadali profesjonalnie na wszystkie zadawane im pytania na debacie.

Warto wspomnieć o tym, że praktycznie wszystkie te „Kawiarnie Obywatelskie” to siedziby na terenie całej Warszawy, które istnieją po to, aby wszyscy mieszkańcy aktywnie angażowali się do wszelkich działań w przestrzeni publicznej. Mają poprawić procent w zaangażowaniu społecznym. Takie „Kawiarnie obywatelskie” to wszystkie kawiarnie na terenie miasta, zarówno te najzwyklejsze, jak i wszystkie obszary, które łączą się ze sztuką pośrednio, jak i bezpośrednio.

Podczas realizacji tego projektu pod nazwą „Kawiarnie Obywatelskie” zostały zaaranżowane jeszcze inne wydarzenia, czyli chociażby debaty w redakcji Res Publika Nowa, a także dyskusje w REDakcji Krytyka Polityczna, czy też wszelkiego rodzaju spotkania w celu poprawienia warsztatu kucharskiego zarówno dla osób dorosłych, jak i także dla najmłodszych. No i warto wspomnieć również o tym, że podczas tego projektu „Kawiarnie Obywatelskie” takie spotkania organizowano w różnych kawiarniach, między innymi w Tarabuku, Kępie Cafe, PlanieB, W Cafie Melonie, czy także w Herba Tea.